Garantier och begagnatförsäkring

Det är viktigt att det som du och säljaren kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet. Du ska också se till att få både garantisedel och varudeklaration med dig. Garantihandlingen visar garantins omfattning och varudeklarationen beskriver bilens skick. Vi erbjuder tre olika typer av garantier beroende på vilken bil du har valt att köpa och hur långt den har gått. 

Begagnatförsäkring – komplett

Försäkringen gäller för Gruppmedlem vid försäljning av svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil 

  • Som har en motorstyrka upp till maximalt 350 hästkrafter och en maximal totalvikt på 3500 kg, 
  • Som Gruppmedlemmen har sålt fysiskt eller juridisk person som har registrerats som ägare av fordonet, och 
  • Som vid försäljningstillfället vare sig har uppnått en ålder av 10 år eller en total körsträcka av 200 000 km.

 

Försäkringen omfattar inte de bilmodeller eller bilmärken som framgår av vid var tid gällande anvisning från Svensk Bilhandelsförsäkring. Försäkringen gäller inte heller sådana fordon som förtecknas i punkten 6.*

Begagnatförsäkring – Grund

Försäkringen kan tecknas av Gruppmedlem för svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil

  • Som har en motorstyrka på maximalt 350 hästkrafter eller en maximal totalvikt på 3500 kg
  • Som Gruppmedlemmen har sålt fysisk eller juridisk person som registrerats av ägare av fordonet, och 
  • Som vid försäljningstillfället vare sig har uppnått en ålder av 20 år eller en total körsträcka av 250 000 km. 

 

Försäkringen omfattar inte de bilmodeller eller bilmärken som framgår av vid var tid gällande anvisning från Svensk Bilhandelsförsäkring.
Försäkringen omfattar inte heller sådana fordon som förtecknas i punkten 6.*

Begagnatförsäkring – prestanda

Försäkringen kan tecknas av Gruppmedlem för svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil 

  • Som har en motorstyrka på upp till maximalt 680 hästkrafter och en maximal totalvikt på 3500 kg
  • Som Gruppmedlemmen har sålt fysisk eller juridisk person som har registrerats som ägare av fordonet, och 
  • Som vid försäljningstillfället vare sig har uppnått en ålder av tio år eller en total körsträcka av 150 000 km.

Försäkringen omfattar inte de bilmodeller eller bilmärken som framgår av vid var tid gällande anvisning från Svensk Bilhandelsförsäkring.
Försäkringen omfattar inte heller sådana fordon som förtecknas i punkten 6.*