Garanti

Vi säljer även begagnade bilar och är anslutna till MRF.
När du köper bil av ett MRF-företag får du vår exklusiva MRF-garanti. Det är bara MRF-anslutna bilföretag som har rätt att lämna MRF-garanti, en av branschens tryggaste för kunden. Det är viktigt att det som du och säljaren kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet. Du ska också se till att få både garantisedel och varudeklaration med dig. Garantihandlingen visar garantins omfattning och varudeklarationen beskriver bilens skick.

Vid köp av begagnad bil hos en MRF-handlare finns följande garantier (som lägsta nivå):

MRF-garanti 6 månader

Bilen har gått högst 5 000 mil och är högst 36 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i sex månader eller maximalt 1 000 mil.

MRF-garanti 3 månader

Bilen har gått högst 10 000 mil och är högst 72 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i tre månader eller maximalt 500 mil.

MRFs trafiksäkerhetsgaranti

Trafiksäkerhetsgaranti 3 månader

Bilen har gått mer än 10 000 mil och den kostar över 50 000 kr. Garantin gäller i tre månader eller maximalt 300 mil.

Trafiksäkerhetsgaranti 1 månad

Bilen har gått mer än 10 000 mil och den kostar mindre än 50 000 kr. Garantin gäller i en månad eller maximalt 100 mil.

MRFs varudeklaration

När du köper en begagnad bil så ska det alltid finnas en varudeklaration. Den visar bilens skick och att den är genomgången. Om det finns fel och brister på bilen så ska det framgå av varudeklarationen. Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det “N = normalt skick” på varudeklarationen, så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna, men ändå bedömas ha normal funktion. O = osäker funktion/viss försämring jämfört med normal funktion.